Číslo účtu: SK6183300000002201066638
Majiteľ účtu: FIRST Global Slovakia, o.z.
Názov účtu: FIRST Global Slovakia, o.z.

Stav k: 12.11.2019 Stav k: 12.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 760,39 EUR 8 089,35 EUR 6 669,70 EUR -340,74 EUR 6 328,96 EUR 8 089,35 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
11.12.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem EVANJELICKÁ SPOJENÁ
/DO2019-12-11/SP uhr. Z20190454 - FIRST Global Slovakia, o. z.
0308 20190015 11122019 EVANJELICKÁ SPOJENÁ
10.12.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem GALILEO SCHOOL, s.r.
/DO2019-12-09/SPUhrada faktury 20190013
20190013 GALILEO SCHOOL, s.r.
10.12.2019 69,70 EUR Bezhotovostný príjem GALILEO SCHOOL, s.r.
/DO2019-12-09/SPUhrada zalohovej faktury 30190005
30190005 GALILEO SCHOOL, s.r.
09.12.2019 1 500,00 EUR Bezhotovostný príjem Gymnázium
/DO2019-12-09/SPfaktura
20190010 Gymnázium
06.12.2019 1 500,00 EUR Bezhotovostný príjem Gymnázium
/DO2019-12-06/SP
0008 20190011 Gymnázium
02.12.2019 -1,15 EUR Transakcia kartou
Nákup: FAXCOPY85,PP,N.SV.EGID, NAM. SV. EGIDIA 124, POPRAD, 05801, SVK, dne 1.12.2019, částka 1.15 EUR
8951 Nákup: FAXCOPY85,PP,N.SV.EGID, NAM. SV. EGIDIA 124, POPRAD, 05801, SVK, dne 1.12.2019, částka 1.15 EUR
02.12.2019 -1,11 EUR Transakcia kartou
Nákup: FAXCOPY85,PP,N.SV.EGID, NAM. SV. EGIDIA 124, POPRAD, 05801, SVK, dne 1.12.2019, částka 1.11 EUR
8951 Nákup: FAXCOPY85,PP,N.SV.EGID, NAM. SV. EGIDIA 124, POPRAD, 05801, SVK, dne 1.12.2019, částka 1.11 EUR
02.12.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem RODIČIA ŠKOLE
/DO2019-11-29/SPFIRST Global Sl.
0308 20190014 RODIČIA ŠKOLE
29.11.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Gymnázium
/DO2019-11-29/SPfaktura
20190009 Gymnázium
28.11.2019 -286,00 EUR Bezhotovostná platba
FIRST Global Slovakia, o.z.
20190055 Platba za tričká a xstandy použité na reprezntáciu a na SlovakiaTech-u
28.11.2019 -35,92 EUR Bezhotovostná platba
fgrg?1 (The Hosting)FIRST Global Sl
ovakia
0308 1019268968 Hosting pre firstglobal.sk
28.11.2019 -16,56 EUR Bezhotovostná platba
FIRST Global Slovakia, o.z.
0308 71382591
28.11.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Technická akadémia,
/DO2019-11-28/SPTA SNV
0008 20190007 20191288 Technická akadémia,
28.11.2019 1 500,00 EUR Bezhotovostný príjem Technická akadémia,
/DO2019-11-28/SPTA SNV
0008 30190002 201901 Technická akadémia,
27.11.2019 1 500,00 EUR Bezhotovostný príjem NADÁCIA PONTIS
/DO2019-11-26/SP STPG19_19, VS0000001919/SS0000000000/KS0000
NADÁCIA PONTIS
27.11.2019 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Gymnázium
/DO2019-11-27/SP
0968 20190008 Gymnázium