Číslo účtu: SK7183300000002200925517
Majiteľ účtu: Ing. Bilčík, Vladimír
Názov účtu: Bilčík, Vladimír

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,88 EUR 10,88 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,88 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.