Číslo účtu: SK3783300000002200909154
Majiteľ účtu: Dax, Pavol
Názov účtu: Dax, Pavol - voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.