Číslo účtu: SK3783300000002200909154
Majiteľ účtu: Dax, Pavol
Názov účtu: Dax, Pavol - voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.