Číslo účtu: SK1983300000002102286862
Majiteľ účtu: Filek, Martin
Názov účtu: Filek, Martin

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
148,90 EUR 148,90 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 148,90 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.