Číslo účtu: SK3783300000002102281009
Majiteľ účtu: Ing. Halász, Béla
Názov účtu: Ing. Béla Halász - B TERV - PLÁN B

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
76,00 EUR 76,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 76,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.