Číslo účtu: SK2483300000002102267469
Majiteľ účtu: Strapák, Peter
Názov účtu: Peter Strapák

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
321,48 EUR 321,48 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 321,48 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.