Číslo účtu: SK2283300000002102247038
Majiteľ účtu: Mgr. Andrejko, Ján PhD.
Názov účtu: Andrejko, Ján

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
18,26 EUR 17,66 EUR 0,00 EUR -0,60 EUR -0,60 EUR 17,66 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.02.2023 -0,60 EUR Poplatok - platobná karta
poplatek za pojištění
1885 poplatek za pojištění