Číslo účtu: SK7783300000002102203756
Majiteľ účtu: Ing. Kurbel, Ondrej
Názov účtu: Ondrej Kurbel

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.