Číslo účtu: SK7783300000002102203756
Majiteľ účtu: Ing. Kurbel, Ondrej
Názov účtu: Ondrej Kurbel

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.