Číslo účtu: SK9783300000002102134041
Majiteľ účtu: Németh, Matej
Názov účtu: Németh, Matej

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
87,50 EUR 317,50 EUR 230,00 EUR 0,00 EUR 230,00 EUR 317,50 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.12.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem Filip Németh
/DO2023-12-04/SP
Filip Németh
29.11.2023 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Tomáš Kušnier
/DO2023-11-29/SP
Tomáš Kušnier
14.11.2023 80,00 EUR Bezhotovostný príjem Michal Šlosiar
/DO2023-11-13/SP
Michal Šlosiar