Číslo účtu: SK9783300000002102134041
Majiteľ účtu: Németh, Matej
Názov účtu: Németh, Matej

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
917,50 EUR 697,50 EUR 150,00 EUR -370,00 EUR -220,00 EUR 697,50 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
26.05.2023 -225,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
platba za cvicenia
244 rehabilitačné cvičenia Dinatos
26.05.2023 -145,00 EUR Bezhotovostná platba
Platba za cvicenia
2023002 Cvičenia FYZIQ
23.05.2023 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Michal Šlosiar
/DO2023-05-22/SP
Michal Šlosiar
22.05.2023 100,00 EUR Bezhotovostný príjem ZUZANA BUCKOVA
/DO2023-05-19/SPPLATBA
ZUZANA BUCKOVA