Číslo účtu: SK2583300000002102105267
Majiteľ účtu: Čupka, Matúš
Názov účtu: Čupka, Matúš

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
205,17 EUR 205,17 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 205,17 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.