Číslo účtu: SK2583300000002102105267
Majiteľ účtu: Čupka, Matúš
Názov účtu: Čupka, Matúš

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
205,17 EUR 205,17 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 205,17 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.