Číslo účtu: SK8283300000002102100167
Majiteľ účtu: Kusenda, Martin
Názov účtu: Kusenda, Martin

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
97,93 EUR 97,93 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 97,93 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.