Číslo účtu: SK2883300000002101981732
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
240,00 EUR 240,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 240,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.