Číslo účtu: SK2883300000002101981732
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 29.06.2021 Stav k: 29.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
40,00 EUR 40,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.