Číslo účtu: SK2883300000002101981732
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
160,00 EUR 160,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 160,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.