Číslo účtu: SK2883300000002101981732
Majiteľ účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Názov účtu: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV

Stav k: 23.12.2021 Stav k: 23.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
8 850,00 EUR 5 110,00 EUR 0,00 EUR -3 740,00 EUR -3 740,00 EUR 5 110,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.01.2022 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
Frantisek GEMZA
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch
17.01.2022 -450,00 EUR Bezhotovostná platba
Martin BASISTA
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch
17.01.2022 -260,00 EUR Bezhotovostná platba
Rudolf DRAGOSEK
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch
17.01.2022 -230,00 EUR Bezhotovostná platba
plk. Doc. JUDr. Miroslav Felcan, Ph
D. LLM.,
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch
17.01.2022 -200,00 EUR Bezhotovostná platba
Suchovsky Peter
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch
17.01.2022 -500,00 EUR Bezhotovostná platba
Nizky Teodor
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch
17.01.2022 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba
Osusky Matej
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch
17.01.2022 -500,00 EUR Bezhotovostná platba
Irha Alojz
2021 Vyplatenie dotácie za kočovanie vo Vojenských lesoch