Číslo účtu: SK8883300000002101921967
Majiteľ účtu: Kráľovstvo železníc n.o.
Názov účtu: Kráľovstvo železníc n.o.

Stav k: 09.02.2021 Stav k: 09.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.