Číslo účtu: SK0883300000002101917490
Majiteľ účtu: Atletika Košice, o.z.
Názov účtu: Atletika Košice, o.z.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
9 898,00 EUR 7 161,50 EUR 0,00 EUR -2 736,50 EUR -2 736,50 EUR 7 161,50 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.09.2021 -1 416,00 EUR Bezhotovostná platba
prenajom LED obrazoviek JBL JUMP FE
ST
492021 prenajom LED obrazoviek JBL JUMP FEST
12.09.2021 -1 320,50 EUR Bezhotovostná platba
Ubytovanie JBL JUMP FEST
12016 Ubytovanie JBL JUMP FEST