Číslo účtu: SK5683300000002101903822
Majiteľ účtu: Wikimedia EO
Názov účtu: Wikimedia EO

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
288,93 EUR 288,93 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 288,93 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.