Číslo účtu: SK5683300000002101903822
Majiteľ účtu: Wikimedia EO
Názov účtu: Wikimedia EO

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
218,07 EUR 218,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 218,07 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.