Číslo účtu: SK5683300000002101903822
Majiteľ účtu: Wikimedia EO
Názov účtu: Wikimedia EO

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
98,18 EUR 98,18 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 98,18 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.