Číslo účtu: SK5683300000002101903822
Majiteľ účtu: Wikimedia EO
Názov účtu: Wikimedia EO

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
23,97 EUR 19,97 EUR 0,00 EUR -4,00 EUR -4,00 EUR 19,97 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.12.2022 -4,00 EUR Poplatok