Číslo účtu: SK5683300000002101903822
Majiteľ účtu: Wikimedia EO
Názov účtu: Wikimedia EO

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
209,25 EUR 77,99 EUR 0,00 EUR -131,26 EUR -131,26 EUR 77,99 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.06.2022 -8,70 EUR Transakcia kartou
Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 277, TRENCIANSKA T, 914 01, SVK, dne 28.6.2022, částka 8.70 EUR
8758 Nákup: ZSSK, A.S., ZELEZNICNA 277, TRENCIANSKA T, 914 01, SVK, dne 28.6.2022, částka 8.70 EUR
28.06.2022 -19,44 EUR Platba prevodom v rámci banky
VMEO, E+ MaSO, seminar SAAIC 2022-06-21
VMEO, E+ MaSO, seminar SAAIC 2022-06-21
17.06.2022 -1,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
VMEO, VolADo, IJK 2022, vojagxo tien 2
VMEO, VolADo, IJK 2022, vojagxo tien 2
17.06.2022 -101,12 EUR Platba prevodom v rámci banky
VMEO, VolADo, IJK 2022, vojagxo tien
VMEO, VolADo, IJK 2022, vojagxo tien
17.06.2022 -1,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
VMEO, membra kotizo 2021, CID 2 - redono
VMEO, membra kotizo 2021, CID 2 - redono