Číslo účtu: SK5983300000002101820154
Majiteľ účtu: STREDOVEK.SK
Názov účtu: STREDOVEK.SK

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.