Číslo účtu: SK5983300000002101820154
Majiteľ účtu: STREDOVEK.SK
Názov účtu: STREDOVEK.SK

Stav k: 05.07.2020 Stav k: 05.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 20,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 20,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
03.08.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Bačová Lucia
/DO2020-07-31/SPna podporu Festivalu Stredovek.sk 2021
Bačová Lucia