Číslo účtu: SK3983300000002101798786
Majiteľ účtu: Active life team, o.z.
Názov účtu: Active life team, o.z.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 117,00 EUR 6 177,00 EUR 1 060,00 EUR 0,00 EUR 1 060,00 EUR 6 177,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.07.2022 1 060,00 EUR Bezhotovostný príjem VSE, a.s.
PYORD0000074985REF 1852022TXT Financny dar subjektu
0308 1852022 VSE, a.s.