Číslo účtu: SK3983300000002101798786
Majiteľ účtu: Active life team, o.z.
Názov účtu: Active life team, o.z.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 921,00 EUR 5 981,00 EUR 1 060,00 EUR 0,00 EUR 1 060,00 EUR 5 981,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
03.09.2021 1 060,00 EUR Bezhotovostný príjem VSE, a.s.
PYORD0000070031REF 2392021TXT Financny dar subjektu -
0308 2392021 VSE, a.s.