Číslo účtu: SK5283300000002101782450
Majiteľ účtu: Ing. Letenay, Vladimír
Názov účtu: Letenay, Vladimír

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.