Číslo účtu: SK1883300000002101684316
Majiteľ účtu: Alexsma
Názov účtu: Alexsma

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
166 105,11 EUR 166 151,11 EUR 46,00 EUR 0,00 EUR 46,00 EUR 166 151,11 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.03.2021 20,00 EUR Bezhotovostný príjem Marek Krajcár
/DO2021-03-29/SP
Marek Krajcár
24.03.2021 10,00 EUR Bezhotovostný príjem BEHANOVA BIANKA
/DO2021-03-23/SPAlexsma
BEHANOVA BIANKA
23.03.2021 1,00 EUR Bezhotovostný príjem Adriana Poláková
/DO2021-03-22/SP Prajem vela zdravicka a stastia
Adriana Poláková
16.03.2021 15,00 EUR Bezhotovostný príjem Monika Kohútová
/DO2021-03-15/SP
Monika Kohútová