Číslo účtu: SK3283300000002101668156
Majiteľ účtu: Levický okrášľovací spolok
Názov účtu: Levický okrášľovací spolok

Stav k: 05.02.2021 Stav k: 05.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
805,75 EUR 973,68 EUR 167,93 EUR 0,00 EUR 167,93 EUR 973,68 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.02.2021 81,77 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-02-19/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6700593122/VS1540103960/SS0000000046/KS0046
0046 1540103960 0000000046 Finančné riaditeľstv
05.02.2021 86,16 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-02-05/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7000577555/VS1540102454/SS0000000046/KS0046
0046 1540102454 0000000046 Finančné riaditeľstv