Číslo účtu: SK3283300000002101668156
Majiteľ účtu: Levický okrášľovací spolok
Názov účtu: Levický okrášľovací spolok

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
9 280,93 EUR 248,03 EUR 300,00 EUR -9 332,90 EUR -9 032,90 EUR 248,03 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.11.2022 -4 303,00 EUR Bezhotovostná platba
Levicky okraslovaci spolok. Nad pro
menadou 2
20220026 Projekt Nad Promenadou, Nadácia SlSp. 2
28.11.2022 300,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Levický okrášľovací spolok
dotácia TÚ
dotácia TÚ
27.11.2022 -25,40 EUR Transakcia kartou
Nákup: OBCHOD U BABICKY, UL C ARMADY 60 15, KALNA NAD HRO, 935 32, SVK, dne 26.11.2022, částka 25.40 EUR
3084 Nákup: OBCHOD U BABICKY, UL C ARMADY 60 15, KALNA NAD HRO, 935 32, SVK, dne 26.11.2022, částka 25.40 EUR
25.11.2022 -3 319,20 EUR Bezhotovostná platba 20221105 Dreviny, osivo, odvod. zlaby, Nad promenadou
25.11.2022 -200,00 EUR Bezhotovostná platba
vtacie budky
4822 Montáž vtáčích búdok Promenáda
23.11.2022 -4,00 EUR Poplatok
18.11.2022 -244,80 EUR Bezhotovostná platba
dodavka betonu
20220024 ZNP, betón, projekt nadácia SLSP
09.11.2022 -1 236,50 EUR Platba prevodom v rámci banky 191258 vtáčie búdky - Zóna nad Promenadou