Číslo účtu: SK3283300000002101668156
Majiteľ účtu: Levický okrášľovací spolok
Názov účtu: Levický okrášľovací spolok

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 386,85 EUR 3 386,85 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 386,85 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.