Číslo účtu: SK3283300000002101668156
Majiteľ účtu: Levický okrášľovací spolok
Názov účtu: Levický okrášľovací spolok

Stav k: 18.05.2021 Stav k: 18.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 013,68 EUR 1 141,70 EUR 128,02 EUR 0,00 EUR 128,02 EUR 1 141,70 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.06.2021 113,02 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-06-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3700684031/VS1540108341/SS0000000046/KS0046
0046 1540108341 0000000046 Finančné riaditeľstv
11.06.2021 15,00 EUR Bezhotovostný príjem JOZEF KUBOVIC
/DO2021-06-10/SPPRISPEVOK
JOZEF KUBOVIC