Číslo účtu: SK3283300000002101668156
Majiteľ účtu: Levický okrášľovací spolok
Názov účtu: Levický okrášľovací spolok

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 432,73 EUR 3 420,75 EUR 0,00 EUR -11,98 EUR -11,98 EUR 3 420,75 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2023 -11,98 EUR Transakcia kartou
Nákup: KAUFLAND 2620, LV, KOM, KOMENSKEHO 23, LEVICE, 93401, SVK, dne 14.9.2023, částka 11.98 EUR
3084 Nákup: KAUFLAND 2620, LV, KOM, KOMENSKEHO 23, LEVICE, 93401, SVK, dne 14.9.2023, částka 11.98 EUR