Číslo účtu: SK3283300000002101668156
Majiteľ účtu: Levický okrášľovací spolok
Názov účtu: Levický okrášľovací spolok

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
13 156,40 EUR 13 466,75 EUR 310,35 EUR 0,00 EUR 310,35 EUR 13 466,75 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
22.07.2022 172,51 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000759142/VS1540135142/SS0000000046/KS0046
0046 1540135142 0000000046 Finančné riaditeľstv
15.07.2022 137,84 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-07-15/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2000827899/VS1540132471/SS0000000046/KS0046
0046 1540132471 0000000046 Finančné riaditeľstv