Číslo účtu: SK8883300000002101633586
Majiteľ účtu: Na konci sveta
Názov účtu: Na konci sveta

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,00 EUR 28,22 EUR 12,22 EUR -4,00 EUR 8,22 EUR 28,22 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.10.2020 -4,00 EUR Poplatok Poplatok za potvrdenie
05.10.2020 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Fabinyová Júlia
/DO2020-10-02/SPDarcek
Fabinyová Júlia
05.10.2020 3,60 EUR Bezhotovostný príjem KUČEROVÁ PETRA
KOTCE NA KONCI SVĚTA
0000 0 0 KUČEROVÁ PETRA
02.10.2020 3,62 EUR Platba prevodom v rámci banky Součková, Alena
Dárek
Dárek