Číslo účtu: SK8883300000002101633586
Majiteľ účtu: Na konci sveta
Názov účtu: Na konci sveta

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
163,94 EUR 168,94 EUR 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR 168,94 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.07.2022 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Silvia Baliarová
/DO2022-07-15/SP
Silvia Baliarová