Číslo účtu: SK8883300000002101633586
Majiteľ účtu: Na konci sveta
Názov účtu: Na konci sveta

Stav k: 05.02.2021 Stav k: 05.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
35,47 EUR 35,47 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 35,47 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.