Číslo účtu: SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 30.06.2021 Stav k: 30.07.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
23 357,03 EUR 41 821,39 EUR 23 900,00 EUR -5 435,64 EUR 18 464,36 EUR 41 821,39 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.07.2021 -199,53 EUR Bezhotovostná platba
Sustrerdenie 26-28.7.2021 Kosice
0308 20210704 Sústrerdenie 26-28.7.2021 Košice
26.07.2021 23 900,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2021-07-26/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv
22.07.2021 -882,00 EUR Bezhotovostná platba
Trenerske sluzby TOP sportovec Gabr
iela Briskarova, 6/2021
0308 2121020 Trénerské služby TOP športovec Gabriela Briškárová, 6/2021
22.07.2021 -90,00 EUR Bezhotovostná platba
Sustredenie Snina 19-22.7.2021 pren
ajom telocvicne
0308 1318100028 Sústredenie Snina 19-22.7.2021 prenájom telocvične
14.07.2021 -182,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Skladové priestory, energie 7/2021
0308 20210011 Skladové priestory, energie 7/2021
14.07.2021 -1 832,83 EUR Bezhotovostná platba
IS?sportnet? SATKD WT
0308 1020210014 IS_sportnet_ SATKD WT
01.07.2021 -91,28 EUR Platba prevodom v rámci banky
VPD2021007 STV cesta, telocvičňa
VPD2021007 STV cesta, telocvičňa
01.07.2021 -172,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
IDV2021022 VZ cesta
IDV2021022 VZ cesta
01.07.2021 -726,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
STV, VZ 2021 SATKD
STV, VZ 2021 SATKD
01.07.2021 -1 260,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Administratívne služby 6/2021
0308 20210011 Administratívne služby 6/2021