Číslo účtu: SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 10.03.2020 Stav k: 10.04.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 426,94 EUR 10 232,05 EUR 10 000,00 EUR -5 194,89 EUR 4 805,11 EUR 10 232,05 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.04.2020 -1 111,39 EUR Bezhotovostná platba 0308 20200003 Príspevok klubu č. 6/15%ŠMsP/FALCON/2020
03.04.2020 -335,46 EUR Bezhotovostná platba 0308 2020010 TRÉNERSKÁ ČINNOST podla zmluvy č.1/KVŠ/2020
01.04.2020 -72,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20200036 IS UnionSoft 3/2020
01.04.2020 -182,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Skladové priestory, energie 3/2020
0308 20200011 Skladové priestory, energie 3/2020
01.04.2020 -1 200,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Administratívne služby 3/2020
0308 20200005 Administratívne služby 3 /2020
31.03.2020 -800,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
audit účtovnej závierky 2019
0308 20010 audit účtovnej závierky 2019
24.03.2020 -74,48 EUR Platba prevodom v rámci banky
Telefón, mobilné data 22.3.-21.4.2020
0308 0206890634 Telefón, mobilné data 22.3.-21.4.2020
23.03.2020 -533,47 EUR Bezhotovostná platba 0308 2019001 Podpora klubu podľa zmluvy 3/15/ŠMsP/HAKIMI/20120
21.03.2020 -177,82 EUR Bezhotovostná platba 0308 20190001 Podpora klubu podľa zmluvy 9/15/ŠMsP/KORYORV/2020
21.03.2020 -708,27 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2020_3
0308 20200010 Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2020_3
13.03.2020 10 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2020-03-13/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv