Číslo účtu: SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 22.08.2020 Stav k: 22.09.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
34 554,39 EUR 36 795,42 EUR 10 000,00 EUR -7 758,97 EUR 2 241,03 EUR 36 795,42 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.09.2020 -200,00 EUR Bezhotovostná platba
Podpora SO, Falcon dezinfekcne a oc
hranne prostriedky
0008 20200006 Podpora SO, Falcon dezinfekcne a ochranne prostriedky
17.09.2020 -698,72 EUR Bezhotovostná platba
Ochranne pomocky Covid 19
0008 20200114 Ochranne pomocky Covid 19
16.09.2020 -792,00 EUR Bezhotovostná platba
Reprezentacne kratasy , 60 ks
0008 20201465 Reprezentačné kraťasy , 60 ks
15.09.2020 -563,44 EUR Platba prevodom v rámci banky
Športový materiál - štíty 10 ks
0008 20200030 Športový materiál - štíty 10 ks
10.09.2020 -133,00 EUR Bezhotovostná platba
Podpora SO, 4UTKD, dobrovolnik tre
ner
0308 2020001 Podpora SO, 4UTKD, dobrovolnik trener
09.09.2020 -182,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Skladové priestory, energie 9/2020
0308 20200023 Skladové priestory, energie 9/2020
09.09.2020 -182,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Skladové priestory, energie 8/2020
0308 20200022 Skladové priestory, energie 8/2020
04.09.2020 -540,00 EUR Bezhotovostná platba
Podpora SO, SKPBA Ryong, dobrovoln
ik trener
0308 2010013 Podpora SO, ŠKPBA Ryong, dobrovolnik trener
04.09.2020 -222,28 EUR Bezhotovostná platba
Podpora klubu podla zmluvy 10/15?SM
s/TKDHE/2020
0308 2020001 Podpora klubu podľa zmluvy 10/15%SMs/TKDHE/2020
04.09.2020 -120,00 EUR Bezhotovostná platba
Podpora SO, TKD HUMENNE dobrovolni
k trener
0308 2020002 Podpora SO, TKD HUMENNE dobrovolnik trener
04.09.2020 -367,00 EUR Bezhotovostná platba
Podpora SO, BLACK TIGER TKD dobrovo
lnik trener
0308 200100001 Podpora SO, BLACK TIGER TKD dobrovolnik trener
03.09.2020 -72,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20200115 IS UnionSoft 8/2020
03.09.2020 -280,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora ŠO KORYOKE Zmluva tréner
0308 2020009 Podpora ŠO KORYOKE Zmluva tréner
02.09.2020 -321,51 EUR Bezhotovostná platba
Skolenie ADVSR
0308 2020017 Školenie SADA
01.09.2020 -227,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora SO, ILYO ZVOLEN dobrovolnik trener
0308 20200002 Podpora SO, ILYO ZVOLEN dobrovolnik trener
01.09.2020 -1 200,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Administratívne služby 8/2020
0308 20200019 Administratívne služby 8/2020
26.08.2020 -1 580,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Pobytové náklady reprezentačné sústredenie 17-21.8.2020
Pobytové náklady reprezentačné sústredenie 17-21.8.2020
25.08.2020 10 000,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2020-08-25/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv
24.08.2020 -78,02 EUR Bezhotovostná platba 0308 0206890634 Telefón, mobilné data 22.8.-21.9.2020