Číslo účtu: SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 19.01.2020 Stav k: 19.02.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 14 208,68 EUR 21 783,00 EUR -7 584,32 EUR 14 198,68 EUR 14 208,68 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
11.02.2020 -1 788,43 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2020
0308 20200004 Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2020
11.02.2020 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
ENTRY FEE?Slovakia
TOP_Startovne Briskarova_Slovenia
10.02.2020 -85,57 EUR Platba prevodom v rámci banky
RK_turnaj M2, doprava, ubytovanie, 1 osoba
0308 20200003 RK_turnaj M2, doprava, ubytovanie, 1 osoba
03.02.2020 -72,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20200007 IS UnionSoft 1/2020
01.02.2020 -182,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Skladové priestory, energie 1/2020
0308 20200002 Skladové priestory, energie 1/2020
01.02.2020 -1 200,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Administratívne služby 1/2020
0308 20200001 Administratívne služby 1/2020
01.02.2020 -1 210,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Sústredenie Nymburk január
0308 2020001 Sústredenie Nymburk január
01.02.2020 -74,48 EUR Platba prevodom v rámci banky
Telefón, mobilné data 22.1.-21.2.2020
0308 0206890634 Telefón, mobilné data 22.1.-21.2.2020
01.02.2020 -800,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Členský poplatok 2020 WTE
0308 452020 Členský poplatok 2020 WTE
01.02.2020 -150,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Seminár poomsae , RS, Prenájom TV
0308 200002 Seminár poomsae , RS, Prenájom TV
01.02.2020 -710,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Zasadnutie VZ január
0308 20015 Zasadnutie VZ január
01.02.2020 -791,84 EUR Platba prevodom v rámci banky
Doprava Sústredenie Nymburk, 2x auto, 1420 km
0308 202001 Doprava Sústredenie Nymburk, 2x auto, 1420 km
01.02.2020 -320,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Trénerské služby podľa č.1/KVŠ/2020, Sústredenie Nymburk
0308 202002 Trénerské služby podľa č.1/KVŠ/2020, Sústredenie Nymburk
01.02.2020 -100,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Členský poplatok SPV 2020
0308 10200006 Členský poplatok SPV 2020
30.01.2020 21 783,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2020-01-30/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv