Číslo účtu: SK1983300000002101420070
Majiteľ účtu: Slovenská asociácia taekwondo WT
Názov účtu: Slovenská asociácia taekwondo WTF

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
33 219,14 EUR 18 446,70 EUR 0,00 EUR -14 772,44 EUR -14 772,44 EUR 18 446,70 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.11.2019 -626,25 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_4
0308 20190034 Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_4
19.11.2019 -139,80 EUR Platba prevodom v rámci banky
Vlajky 8 ks
0008 211901881 Vlajky 8 ks
13.11.2019 -85,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20190700 Vizova podpora Rusko: Miroslav Bitala
11.11.2019 -298,70 EUR Bezhotovostná platba 2019001 Podpora klubu č. 12/15%ŠMsP/4U/2019
08.11.2019 -1 314,25 EUR Bezhotovostná platba 0308 2019001 Podpora klubu č. 8/15%ŠMsP/IHNUSTA/2019 plus dodatok
07.11.2019 -1 358,64 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_2
0308 20190032 Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_2
06.11.2019 -273,30 EUR Platba prevodom v rámci banky
VPD050_Praha open_RK, 8 osôb
VPD050_Praha open_RK, 8 osôb
06.11.2019 -140,88 EUR Platba prevodom v rámci banky 0308 2019004 Podpora klubu č. 11/15%ŠMsP/ILYOZV/2019 dodatok
06.11.2019 -1 254,50 EUR Bezhotovostná platba 0308 1910016 Podpora klubu podľa zmluvy 4/15/ŠMsP/SKPBA/2019
05.11.2019 -2 688,24 EUR Bezhotovostná platba 0308 190100003 Podpora klubu podľa zmluvy 2/15/ŠMsP/BlackI/2019
03.11.2019 -100,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20191044 Doprava rozhodca Galeb
01.11.2019 -182,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Skladové priestory, energie 10/2019
0308 20190031 Skladové priestory, energie10/2019
31.10.2019 -269,23 EUR Bezhotovostná platba 0308 2019003 Podpora klubu podľa zmluvy 3/15/ŠMsP/HAKIMI/2019_DODATOK_1
31.10.2019 -1 173,08 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2019_DODATOK_1
0308 20190030 Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2019_DODATOK_1
31.10.2019 -268,96 EUR Bezhotovostná platba 0308 20190002 Príspevok klubu č. 6/15%ŠMsP/FALCON/2019 plus dodatok_1
31.10.2019 -38,42 EUR Bezhotovostná platba 0308 20190004 Podpora klubu podľa zmluvy 9/15/ŠMsP/ILYOTN/2019_DODATOK_1
31.10.2019 -230,54 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 7/15/ŠMsP/ILYOTN/2019_DODATOK_1
0308 20190008 Podpora klubu podľa zmluvy 7/15/ŠMsP/ILYOTN/2019_DODATOK_1
28.10.2019 -120,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Trenerske sluzby Sústredenie 25-26.10 2019
0308 20190041 Trenerske sluzby Sústredenie 25-26.10 2019
28.10.2019 -75,12 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 7/15/ŠMsP/ILYOTN/2019_DODATOK
0308 20190007 Podpora klubu podľa zmluvy 7/15/ŠMsP/ILYOTN/2019_DODATOK
28.10.2019 -100,00 EUR Bezhotovostná platba 2019015 Croatia open poomsae IDV15
25.10.2019 -292,67 EUR Platba prevodom v rámci banky
Poplatok za medzinárodného rozhodcu poomsae
0308 3208 Poplatok za medzinárodného rozhodcu poomsae
23.10.2019 -68,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Sokol Cup, RK 1 osoba
0308 2019044 Sokol Cup, RK 1 osoba
23.10.2019 -226,40 EUR Platba prevodom v rámci banky
Czech open, RK 4 osoby
0308 2019027 Czech open, RK 4 osoby
23.10.2019 -226,45 EUR Platba prevodom v rámci banky
Testovanie ŠLP 2, 4 osoby
0308 2019016 Testovanie ŠLP 2, 4 osoby
23.10.2019 -364,14 EUR Platba prevodom v rámci banky
Sústredenie, seminár poomsae január
0308 2019013 Sústredenie, seminár poomsae január
23.10.2019 -85,42 EUR Platba prevodom v rámci banky
Testovanie ŠLP, 3 osoby
0308 2019011 Testovanie ŠLP, 3 osoby
23.10.2019 -100,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Tvorba turnajov na TPSS
0308 20190025 2019112 Tvorba turnajov na TPSS
23.10.2019 -1 013,86 EUR Platba prevodom v rámci banky
Reprezentačné súpravy 19 ks
0308 20190207 2019045 Reprezentačné súpravy 19 ks
23.10.2019 -708,36 EUR Platba prevodom v rámci banky
Ubytovanie MSS, 8 osôb
0308 2019109 Ubytovanie MSS, 8 osôb
23.10.2019 -800,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Vzdelavanie ŠO_licencie WTE , 4 osoby
Vzdelavanie ŠO_licencie WTE , 4 osoby
23.10.2019 -150,23 EUR Platba prevodom v rámci banky
Podpora klubu podľa zmluvy 5/15/ŠMsP/KORYOKE/2019_dodatok
0308 20190007 Podpora klubu podľa zmluvy 5/15/ŠMsP/KORYOKE/2019_dodatok