Číslo účtu: SK4283300000002101405591
Majiteľ účtu: Ing. Laboš, Miroslav
Názov účtu: Laboš, Miroslav

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
79,01 EUR 110,01 EUR 105,00 EUR -74,00 EUR 31,00 EUR 110,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.07.2024 50,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Marek Kupecky
susedsky prispevok - nova obora
Marek Kupecky
17.07.2024 25,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Laboš Miroslav, Ing.
susedsky prispevok - nova obora
Laboš Miroslav, Ing.
15.07.2024 30,00 EUR Bezhotovostný príjem Sara Lokvencova
oprava ihriska, E2E202407111605
Sara Lokvencova
03.07.2024 -74,00 EUR Bezhotovostná platba farby na ihrisko