Číslo účtu: SK4283300000002101405591
Majiteľ účtu: Ing. Laboš, Miroslav
Názov účtu: Laboš, Miroslav

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
589,01 EUR 589,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 589,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.