Číslo účtu: SK4283300000002101405591
Majiteľ účtu: Ing. Laboš, Miroslav
Názov účtu: Laboš, Miroslav

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
79,01 EUR 79,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 79,01 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.