Číslo účtu: SK4283300000002101405591
Majiteľ účtu: Ing. Laboš, Miroslav
Názov účtu: Laboš, Miroslav

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
751,00 EUR 751,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 751,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.