Číslo účtu: SK4283300000002101405591
Majiteľ účtu: Ing. Laboš, Miroslav
Názov účtu: Laboš, Miroslav

Stav k: 19.04.2022 Stav k: 19.05.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
629,01 EUR 611,01 EUR 0,00 EUR -18,00 EUR -18,00 EUR 611,01 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.04.2022 -18,00 EUR Bezhotovostná platba dorabka krytu pieskoviska - longauer