Číslo účtu: SK4283300000002101400256
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
512,11 EUR 526,11 EUR 14,00 EUR 0,00 EUR 14,00 EUR 526,11 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.07.2024 14,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Tomi Leonard Tomi Leonard