Číslo účtu: SK4283300000002101400256
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku

Stav k: 15.03.2021 Stav k: 15.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
18 375,19 EUR 18 505,19 EUR 130,00 EUR 0,00 EUR 130,00 EUR 18 505,19 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.04.2021 30,00 EUR Bezhotovostný príjem MARIAN DROZDA
/DO2021-04-12/SPPODPORA ROMSKEJ PRACE
0000077777 MARIAN DROZDA
19.03.2021 50,00 EUR Bezhotovostný príjem Svetlana Rusinová
/DO2021-03-18/SP
77777 Svetlana Rusinová
15.03.2021 50,00 EUR Bezhotovostný príjem PETER SKUTA
/DO2021-03-15/SPPLATBA
0000001000 PETER SKUTA