Číslo účtu: SK4283300000002101400256
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku

Stav k: 30.08.2022 Stav k: 30.09.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 372,10 EUR 3 372,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 372,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.