Číslo účtu: SK4283300000002101400256
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku

Stav k: 21.09.2021 Stav k: 21.10.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
5 067,11 EUR 3 319,27 EUR 230,00 EUR -1 977,84 EUR -1 747,84 EUR 3 319,27 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.10.2021 -1 977,84 EUR Bezhotovostná platba
mzdy pre 3 romskych pastorov-8/2021
082021 mzdy pre 3 romskych pastorov-8/2021
12.10.2021 30,00 EUR Bezhotovostný príjem MARIAN DROZDA
/DO2021-10-12/SPPODPORA ROMSKEJ PRACE
0000077777 MARIAN DROZDA
04.10.2021 200,00 EUR Bezhotovostný príjem Gabriela Icsová
/DO2021-10-02/SPRómska misia
1000 Gabriela Icsová