Číslo účtu: SK4283300000002101400256
Majiteľ účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku
Názov účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 122,10 EUR 4 122,10 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 4 122,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.