Číslo účtu: SK4183300000002101066788
Majiteľ účtu: Božoň, Tomáš
Názov účtu: Božoň, Tomáš

Stav k: 17.06.2019 Stav k: 17.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
78,46 EUR 78,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 78,46 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.