Číslo účtu: SK3283300000002002841064
Majiteľ účtu: Volejbalový klub Slávia TU Košice
Názov účtu: Volejbalový klub Slávia TU Košice

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.