Číslo účtu: SK2783300000002002677612
Majiteľ účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Prievidza
Názov účtu: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Prievidza

Stav k: 24.06.2024 Stav k: 24.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 666,49 EUR 4 308,08 EUR 229,89 EUR -588,30 EUR -358,41 EUR 4 308,08 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.07.2024 135,19 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2701088917?/VS1530193642/SS0000000046/KS0046
0046 1530193642 0000000046 Finančné riaditeľstv
05.07.2024 -420,00 EUR Bezhotovostná platba
Platba za prepravu 29.6.2024
0308 702240061 Rakúsko (doprava SAD)
02.07.2024 72,14 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-07-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701031797?/VS1530191196/SS0000000046/KS0046
0046 1530191196 0000000046 Finančné riaditeľstv
28.06.2024 22,56 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3701074274?/VS1530190129/SS0000000046/KS0046
0046 1530190129 0000000046 Finančné riaditeľstv
27.06.2024 -65,53 EUR Bezhotovostná platba 5010537025 Poistenie
27.06.2024 -2,77 EUR Bezhotovostná platba 5010537032 Poistenie
24.06.2024 -100,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie platby
Jozef Dominik