Číslo účtu: SK4483300000002002281255
Majiteľ účtu: Mgr. Németh, Viktor
Názov účtu: Németh, Viktor, Mgr.

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
53,98 EUR 53,98 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 53,98 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.