Číslo účtu: SK9483300000002002260470
Majiteľ účtu: Ing. Onderišin, Stanislav
Názov účtu: Ing. Stanislav Onderišin - nezávislý kandidát

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,31 EUR 0,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,31 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.