Číslo účtu: SK0883300000002002248826
Majiteľ účtu: Ing. Becík, Branislav PhD.
Názov účtu: Branislav Becík

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 427,22 EUR 3 427,22 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 427,22 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.