Číslo účtu: SK8783300000002002246337
Majiteľ účtu: Slovenská spoločnosť elektronikov
Názov účtu: Slovenská spoločnosť elektronikov

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
564,52 EUR 564,52 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 564,52 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.