Číslo účtu: SK8783300000002002246337
Majiteľ účtu: Slovenská spoločnosť elektronikov
Názov účtu: Slovenská spoločnosť elektronikov

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
933,20 EUR 933,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 933,20 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.