Číslo účtu: SK8783300000002002246337
Majiteľ účtu: Slovenská spoločnosť elektronikov
Názov účtu: Slovenská spoločnosť elektronikov

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
16 869,20 EUR 2 766,20 EUR 3 053,00 EUR -17 156,00 EUR -14 103,00 EUR 2 766,20 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20.09.2023 54,00 EUR Bezhotovostný príjem Miroslav-Benjamín Uj
/DO2023-09-19/SP Ubytovanie 23
Miroslav-Benjamín Uj
19.09.2023 660,00 EUR Bezhotovostný príjem BOCINEC JAN
/DO2023-09-18/SPJan Bocinec
BOCINEC JAN
08.09.2023 390,00 EUR Bezhotovostný príjem Zuzana Bolechová
/DO2023-09-07/SPubytovanie
0308 2023 Zuzana Bolechová
07.09.2023 330,00 EUR Bezhotovostný príjem Povinský Michal, Mgr
/DO2023-09-06/SPLSTME 2023-Michal Povinsky
0308 2023 Povinský Michal, Mgr
07.09.2023 104,00 EUR Bezhotovostný príjem Povinská Anna, Ing.
/DO2023-09-06/SPLSTME 2023 (Anna a Stefan Povinski)
0308 2023 Povinská Anna, Ing.
06.09.2023 555,00 EUR Bezhotovostný príjem Al Hafoudh Ahmed
/DO2023-09-05/SPLSTME 2023 - Ubytovanie
Al Hafoudh Ahmed
06.09.2023 330,00 EUR Bezhotovostný príjem JURSA ANDREJ
/DO2023-09-05/SPA. Jursa
JURSA ANDREJ
05.09.2023 -17 156,00 EUR Bezhotovostná platba
LSTME 2023 Ubytovanie a strava
0308 682023 LSTME 2023 Ubytovanie a strava
05.09.2023 330,00 EUR Bezhotovostný príjem Valter Martinek
/DO2023-09-05/SPMartinek
Valter Martinek
05.09.2023 300,00 EUR Bezhotovostný príjem Rastislav Ručkay
/DO2023-09-04/SP Branislav Ruckay LSTME
9082011 Rastislav Ručkay