Číslo účtu: SK9483300000002002202561
Majiteľ účtu: Drotován, Michal
Názov účtu: Drotován, Michal

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
366,63 EUR 366,63 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 366,63 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.