Číslo účtu: SK9483300000002002202561
Majiteľ účtu: Drotován, Michal
Názov účtu: Drotován, Michal

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
615,07 EUR 597,19 EUR 0,00 EUR -17,88 EUR -17,88 EUR 597,19 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
11.05.2023 -17,88 EUR Transakcia kartou
Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK COMF, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 10.5.2023, částka 17.88 EUR
7162 Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK COMF, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 10.5.2023, částka 17.88 EUR