Číslo účtu: SK9483300000002002202561
Majiteľ účtu: Drotován, Michal
Názov účtu: Drotován, Michal

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
476,63 EUR 366,63 EUR 0,00 EUR -110,00 EUR -110,00 EUR 366,63 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
01.12.2023 -110,00 EUR Bezhotovostná platba
Vratenie platby
Vratenie platby