Číslo účtu: SK9483300000002002202561
Majiteľ účtu: Drotován, Michal
Názov účtu: Drotován, Michal

Stav k: 02.01.2023 Stav k: 02.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
615,07 EUR 615,07 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 615,07 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.