Číslo účtu: SK2383300000002002189483
Majiteľ účtu: JAGA GROUP, s.r.o.
Názov účtu: JAGA GROUP, s.r.o.

Stav k: 10.05.2023 Stav k: 10.06.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.