Číslo účtu: SK8283300000002002081333
Majiteľ účtu: Horoklub Banská Bystrica
Názov účtu: Horoklub Banská Bystrica

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
378,70 EUR 1 938,73 EUR 1 560,03 EUR 0,00 EUR 1 560,03 EUR 1 938,73 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.06.2022 700,00 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700820375/VS1560139616/SS0000000046/KS0046
0046 1560139616 0000000046 Finančné riaditeľstv
28.06.2022 87,01 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700820374/VS1560139615/SS0000000046/KS0046
0046 1560139615 0000000046 Finančné riaditeľstv
16.06.2022 87,52 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700726900/VS1560136553/SS0000000046/KS0046
0046 1560136553 0000000046 Finančné riaditeľstv
14.06.2022 437,53 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7000751755/VS1560135352/SS0000000046/KS0046
0046 1560135352 0000000046 Finančné riaditeľstv
10.06.2022 217,54 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4700801492/VS1560134317/SS0000000046/KS0046
0046 1560134317 0000000046 Finančné riaditeľstv
07.06.2022 30,43 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6700766164/VS1560133290/SS0000000046/KS0046
0046 1560133290 0000000046 Finančné riaditeľstv