Číslo účtu: SK8283300000002002081333
Majiteľ účtu: Horoklub Banská Bystrica
Názov účtu: Horoklub Banská Bystrica

Stav k: 09.11.2023 Stav k: 09.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 249,63 EUR 2 107,61 EUR 0,00 EUR -1 142,02 EUR -1 142,02 EUR 2 107,61 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.11.2023 -1 142,02 EUR Bezhotovostná platba 0008 23191 Anatomic - lezecké chyty