Číslo účtu: SK8283300000002002081333
Majiteľ účtu: Horoklub Banská Bystrica
Názov účtu: Horoklub Banská Bystrica

Stav k: 16.05.2024 Stav k: 16.06.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
358,94 EUR 1 196,03 EUR 837,09 EUR 0,00 EUR 837,09 EUR 1 196,03 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.06.2024 181,51 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001004905?/VS1560178685/SS0000000046/KS0046
0046 1560178685 0000000046 Finančné riaditeľstv
04.06.2024 39,26 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-04/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001049738?/VS1560174922/SS0000000046/KS0046
0046 1560174922 0000000046 Finančné riaditeľstv
04.06.2024 616,32 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-04/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001049737?/VS1560174920/SS0000000046/KS0046
0046 1560174920 0000000046 Finančné riaditeľstv