Číslo účtu: SK8283300000002002081333
Majiteľ účtu: Horoklub Banská Bystrica
Názov účtu: Horoklub Banská Bystrica

Stav k: 22.02.2023 Stav k: 22.03.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 689,57 EUR 2 519,57 EUR 0,00 EUR -170,00 EUR -170,00 EUR 2 519,57 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.03.2023 -170,00 EUR Bezhotovostná platba
Horoklub BB
projekt Nadacia Markiza