Číslo účtu: SK4783300000002002000871
Majiteľ účtu: ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA
Názov účtu: ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA

Stav k: 28.04.2024 Stav k: 28.05.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
106,58 CZK 106,58 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 106,58 CZK

Nie sú dostupné žiadne pohyby.