Číslo účtu: SK2883300000002001903825
Majiteľ účtu: Wikimedia EO
Názov účtu: Wikimedia EO

Stav k: 15.06.2024 Stav k: 15.07.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
317,16 EUR 317,16 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 317,16 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.