Číslo účtu: SK2883300000002001903825
Majiteľ účtu: Wikimedia EO
Názov účtu: Wikimedia EO

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
317,16 EUR 317,16 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 317,16 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.