Číslo účtu: SK1283300000002001894607
Majiteľ účtu: Cesta hrdinov SNP
Názov účtu: Cesta hrdinov SNP

Stav k: 01.03.2023 Stav k: 01.04.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 388,06 EUR 2 388,06 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 388,06 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.