Číslo účtu: SK1283300000002001894607
Majiteľ účtu: Cesta hrdinov SNP
Názov účtu: Cesta hrdinov SNP

Stav k: 06.11.2022 Stav k: 06.12.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 406,05 EUR 2 406,05 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2 406,05 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.