Číslo účtu: SK1283300000002001894607
Majiteľ účtu: Cesta hrdinov SNP
Názov účtu: Cesta hrdinov SNP

Stav k: 23.01.2024 Stav k: 23.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 536,06 EUR 2 431,06 EUR 0,00 EUR -105,00 EUR -105,00 EUR 2 431,06 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.01.2024 -105,00 EUR Bezhotovostná platba Utulna Uhorna dekoracia