Číslo účtu: SK1283300000002001894607
Majiteľ účtu: Cesta hrdinov SNP
Názov účtu: Cesta hrdinov SNP

Stav k: 19.08.2021 Stav k: 19.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 613,34 EUR 1 638,34 EUR 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR 1 638,34 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.09.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Jan Sanda Jan Sanda
10.09.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Katarína Szökeová
/DO2021-09-10/SPPrispevok obcianskemu zdruzeniu.
0308 20210530 052021 Katarína Szökeová
07.09.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Dominik Zlatoš
/DO2021-09-06/SP Prispevok obcianskemu zdruzeniu.
0308 20210530 52021 Dominik Zlatoš
06.09.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Eva Dušička
/DO2021-09-06/SP Prispevok obcianskemu zdruzeniu.
0308 20210530 52021 Eva Dušička
31.08.2021 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Harvan Mário
/DO2021-08-30/SP
Harvan Mário
25.08.2021 4,00 EUR Bezhotovostný príjem Srnec Vladimír, Ing.
/DO2021-08-24/SPPrispevok obcianskemu zdruzeniu.
0308 20210530 52021 Srnec Vladimír, Ing.
19.08.2021 8,00 EUR Bezhotovostný príjem Marian Miša
/DO2021-08-18/SP
Marian Miša