Číslo účtu: SK1283300000002001894607
Majiteľ účtu: Cesta hrdinov SNP
Názov účtu: Cesta hrdinov SNP

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 753,34 EUR 1 853,34 EUR 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR 1 853,34 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.01.2022 100,00 EUR Bezhotovostný príjem BARTOVICOVA ANDREA
/DO2022-01-17/SPOZ Cesta hrdinov
BARTOVICOVA ANDREA