Číslo účtu: SK4683300000002001865865
Majiteľ účtu: Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Názov účtu: Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
117 579,21 EUR 114 723,21 EUR 0,00 EUR -2 856,00 EUR -2 856,00 EUR 114 723,21 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.08.2021 -2 856,00 EUR Bezhotovostná platba 2021054