Číslo účtu: SK4683300000002001865865
Majiteľ účtu: Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Názov účtu: Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.

Stav k: 09.07.2022 Stav k: 09.08.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 395,13 EUR 3 395,13 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 395,13 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.