Číslo účtu: SK9583300000002001790584
Majiteľ účtu: Ing. Nagy, Tomáš
Názov účtu: Nagy, Tomáš

Stav k: 23.03.2021 Stav k: 23.04.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.