Číslo účtu: SK3983300000002001790525
Majiteľ účtu: Aktívny život, o.z.
Názov účtu: Aktívny život, o.z.

Stav k: 18.08.2021 Stav k: 18.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.