Číslo účtu: SK9383300000002001773645
Majiteľ účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
Názov účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

Stav k: 02.10.2022 Stav k: 02.10.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 570,64 EUR 1 570,64 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 512,10 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.