Číslo účtu: SK9383300000002001773645
Majiteľ účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
Názov účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

Stav k: 09.08.2021 Stav k: 09.08.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 186,30 EUR 1 186,30 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 941,46 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.