Číslo účtu: SK9383300000002001773645
Majiteľ účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
Názov účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

Stav k: 19.09.2020 Stav k: 01.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
30,00 EUR 60,00 EUR 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR 1 103,27 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.12.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Lucia Illy
/DO2020-12-24/SPČlenský poplatok 2021 Lucia Illy
Lucia Illy
28.10.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Kusá Klára
/DO2020-10-27/SPPrispevok_klarakusa_2021
Kusá Klára
27.10.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem CELLAROVA IVANA
Clensky poplatok 2021, /VS/SS/KS
CELLAROVA IVANA