Číslo účtu: SK9383300000002001773645
Majiteľ účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
Názov účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

Stav k: 08.02.2021 Stav k: 08.03.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
70,00 EUR 76,30 EUR 6,30 EUR 0,00 EUR 6,30 EUR 76,30 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
02.03.2021 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Anna Zajacová
/DO2021-03-02/SP
0308 0308 Anna Zajacová
01.03.2021 1,30 EUR Bezhotovostný príjem Anna Zajacová
/DO2021-02-26/SP
0308 Anna Zajacová