Číslo účtu: SK9383300000002001773645
Majiteľ účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
Názov účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

Stav k: 11.07.2020 Stav k: 11.08.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
20,00 EUR 30,00 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR 30,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
13.07.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Rončák Rastislav
/DO2020-07-10/SPPnnH
Rončák Rastislav