Číslo účtu: SK9383300000002001773645
Majiteľ účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu
Názov účtu: Občianske združenie Psychiatria nie je na hlavu

Stav k: 25.10.2020 Stav k: 25.11.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
30,00 EUR 50,00 EUR 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR 50,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
28.10.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem Kusá Klára
/DO2020-10-27/SPPrispevok_klarakusa_2021
Kusá Klára
27.10.2020 10,00 EUR Bezhotovostný príjem CELLAROVA IVANA
Clensky poplatok 2021, /VS/SS/KS
CELLAROVA IVANA