Číslo účtu: SK1383300000002001714848
Majiteľ účtu: Deťom Golianova, o.z.
Názov účtu: Deťom Golianova, o.z.

Stav k: 15.06.2020 Stav k: 15.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
851,39 EUR 1 577,07 EUR 725,68 EUR 0,00 EUR 725,68 EUR 1 577,07 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
14.07.2020 127,00 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-07-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700581025/VS1540089011/SS0000000046/KS0046
0046 1540089011 0000000046 Finančné riaditeľstv
13.07.2020 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Franek Pavol, Ing.
/DO2020-07-10/SPPavol Franek
Franek Pavol, Ing.
10.07.2020 59,47 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-07-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700505891/VS1540087892/SS0000000046/KS0046
0046 1540087892 0000000046 Finančné riaditeľstv
03.07.2020 73,19 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-07-03/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700503796/VS1540086445/SS0000000046/KS0046
0046 1540086445 0000000046 Finančné riaditeľstv
30.06.2020 165,30 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-06-30/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7000524493/VS1540085718/SS0000000046/KS0046
0046 1540085718 0000000046 Finančné riaditeľstv
23.06.2020 298,72 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2020-06-23/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3000566279/VS1540083864/SS0000000046/KS0046
0046 1540083864 0000000046 Finančné riaditeľstv