Číslo účtu: SK1383300000002001714848
Majiteľ účtu: Deťom Golianova, o.z.
Názov účtu: Deťom Golianova, o.z.

Stav k: 26.12.2021 Stav k: 26.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 403,12 EUR 1 429,12 EUR 26,00 EUR 0,00 EUR 26,00 EUR 1 429,12 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.01.2022 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Franek Pavol, Ing.
/DO2022-01-11/SPPavol Franek
Franek Pavol, Ing.
07.01.2022 24,00 EUR Bezhotovostný príjem Jana Junková
/DO2022-01-07/SP
Jana Junková