Číslo účtu: SK1383300000002001714848
Majiteľ účtu: Deťom Golianova, o.z.
Názov účtu: Deťom Golianova, o.z.

Stav k: 02.09.2023 Stav k: 02.10.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 261,48 EUR 1 218,76 EUR 2,00 EUR -44,72 EUR -42,72 EUR 1 218,76 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.09.2023 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Franek Pavol, Ing.
/DO2023-09-11/SPPavol Franek
Franek Pavol, Ing.
11.09.2023 -24,72 EUR Transakcia kartou
Nákup: HOSTCREATORS.SK, Ceskoslovenskej armady 24, BANSKA BYSTRI, 97401, SVK, dne 11.9.2023, částka 24.72 EUR
3953 Nákup: HOSTCREATORS.SK, Ceskoslovenskej armady 24, BANSKA BYSTRI, 97401, SVK, dne 11.9.2023, částka 24.72 EUR
10.09.2023 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
Detom Golianova prenajom zasadacky
OU Golianovo prenajom zasadacky