Číslo účtu: SK1383300000002001714848
Majiteľ účtu: Deťom Golianova, o.z.
Názov účtu: Deťom Golianova, o.z.

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 337,12 EUR 1 385,99 EUR 333,87 EUR -285,00 EUR 48,87 EUR 1 385,99 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.06.2022 -265,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
463890902
463890902
21.06.2022 331,87 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-06-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8000746355/VS1540127419/SS0000000046/KS0046
0046 1540127419 0000000046 Finančné riaditeľstv
15.06.2022 -20,00 EUR Bezhotovostná platba
clenske 2021 Detom Golianova OZ
clensky prispevok 2021
13.06.2022 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Franek Pavol, Ing.
/DO2022-06-10/SPPavol Franek
Franek Pavol, Ing.