Číslo účtu: SK1383300000002001714848
Majiteľ účtu: Deťom Golianova, o.z.
Názov účtu: Deťom Golianova, o.z.

Stav k: 10.04.2021 Stav k: 10.05.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 603,84 EUR 1 605,84 EUR 2,00 EUR 0,00 EUR 2,00 EUR 1 605,84 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.04.2021 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Franek Pavol, Ing.
/DO2021-04-09/SPPavol Franek
Franek Pavol, Ing.