Číslo účtu: SK1383300000002001714848
Majiteľ účtu: Deťom Golianova, o.z.
Názov účtu: Deťom Golianova, o.z.

Stav k: 25.04.2020 Stav k: 25.05.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
852,39 EUR 854,39 EUR 2,00 EUR 0,00 EUR 2,00 EUR 854,39 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
12.05.2020 2,00 EUR Bezhotovostný príjem Franek Pavol, Ing.
/DO2020-05-11/SPPavol Franek
Franek Pavol, Ing.