Číslo účtu: SK2383300000002001632703
Majiteľ účtu: SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
Názov účtu: SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA - volebný účet pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
86,80 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR -86,80 EUR -86,80 EUR 0,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.10.2019 -86,80 EUR Bezhotovostná platba