Číslo účtu: SK2383300000002001632703
Majiteľ účtu: SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
Názov účtu: SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA - volebný účet pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Stav k: 11.06.2020 Stav k: 11.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.