Číslo účtu: SK8683300000002001496545
Majiteľ účtu: Ing. Ténai, František
Názov účtu: Ténai, František

Stav k: 10.06.2020 Stav k: 10.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
403,49 EUR 403,49 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 403,49 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.