Číslo účtu: SK8683300000002001496545
Majiteľ účtu: Ing. Ténai, František
Názov účtu: Ténai, František

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
403,49 EUR 403,49 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 403,49 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.