Číslo účtu: SK2683300000002001471532
Majiteľ účtu: Mgr.PaedDr Oráčová, Barbora PhD
Názov účtu: Oráčová, Barbora

Stav k: 11.11.2019 Stav k: 11.12.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
13,32 EUR 13,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 13,32 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.