Číslo účtu: SK2683300000002001471532
Majiteľ účtu: Mgr.PaedDr Oráčová, Barbora PhD
Názov účtu: Oráčová, Barbora

Stav k: 10.06.2020 Stav k: 10.07.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
13,32 EUR 13,32 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 13,32 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.