Číslo účtu: SK0683300000002001457730
Majiteľ účtu: Švihran, Ivor
Názov účtu: Švihran, Ivor

Stav k: 21.03.2024 Stav k: 21.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
33,69 EUR 12,15 EUR 5,00 EUR -26,54 EUR -21,54 EUR 12,15 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.04.2024 -8,00 EUR Transakcia kartou
Nákup: Bauhaus Slovensko, Cintorinska 7, Bratislava, 81333, SVK, dne 5.4.2024, částka 8.00 EUR
4925 Nákup: Bauhaus Slovensko, Cintorinska 7, Bratislava, 81333, SVK, dne 5.4.2024, částka 8.00 EUR
23.03.2024 -6,38 EUR Transakcia kartou
Nákup: OBI Bratislava III, Bajkalska 34, Bratislava Ru, 82109, SVK, dne 22.3.2024, částka 6.38 EUR
4925 Nákup: OBI Bratislava III, Bajkalska 34, Bratislava Ru, 82109, SVK, dne 22.3.2024, částka 6.38 EUR
23.03.2024 -12,16 EUR Transakcia kartou
Nákup: 3700_SUPER ZOO, Bajkalska 29F, Bratislava, 82101, SVK, dne 22.3.2024, částka 12.16 EUR
4925 Nákup: 3700_SUPER ZOO, Bajkalska 29F, Bratislava, 82101, SVK, dne 22.3.2024, částka 12.16 EUR
22.03.2024 5,00 EUR Bezhotovostný príjem Marián Maruščák
?/DO2024-03-21/SPprispevok na Kyselicu
Marián Maruščák