Číslo účtu: SK6183300000002001449562
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 22.10.2019 Stav k: 22.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 3 577,97 EUR -3 577,97 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.11.2019 -626,25 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod SATKD
0308 20190034 Prevod SATKD
19.11.2019 626,25 EUR Platba prevodom v rámci banky Slovenská asociácia taekwondo WT
Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_4
0308 20190034 Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_4
19.11.2019 -420,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod na zly ucet
Prevod na zly ucet
19.11.2019 420,00 EUR Bezhotovostný príjem KORYO TAEKWONDO SLÁV
/DO2019-11-18/SP Startovne ILYO Cup, Koryo KE
20190033 KORYO TAEKWONDO SLÁV
07.11.2019 -1 358,64 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod SATKD
Prevod SATKD
07.11.2019 1 358,64 EUR Platba prevodom v rámci banky Slovenská asociácia taekwondo WT
Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_2
0308 20190032 Podpora klubu podľa zmluvy 5/TŠ/SKPKE/2019_2
01.11.2019 -1 173,08 EUR Platba prevodom v rámci banky
prevod REFA SATKD
prevod REFA SATKD
31.10.2019 1 173,08 EUR Platba prevodom v rámci banky Slovenská asociácia taekwondo WT
Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2019_DODATOK_1
0308 20190030 Podpora klubu podľa zmluvy 1/15/ŠMsP/SKPKE/2019_DODATOK_1