Číslo účtu: SK6183300000002001449562
Majiteľ účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice
Názov účtu: ILYO Taekwondo Košice

Stav k: 05.06.2022 Stav k: 05.07.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 3 967,39 EUR -3 967,39 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
07.06.2022 -3 967,39 EUR Platba prevodom v rámci banky
Prevod REFA SATKD
Prevod REFA SATKD
07.06.2022 3 967,39 EUR Platba prevodom v rámci banky Slovenská asociácia taekwondo WT
Podpora klubu ŠKPILYO KE podľa zapisnice 3
0308 20220030 Podpora klubu ŠKPILYO KE podľa zapisnice 3