Číslo účtu: SK2583300000002001370088
Majiteľ účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky
Názov účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky

Stav k: 20.01.2019 Stav k: 20.02.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 4,01 EUR -4,01 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.01.2019 -0,01 EUR Bezhotovostná platba 0298 29012019 Vratenie mylnej platby
29.01.2019 4,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky
Prevod medzi účtami
Prevod medzi účtami
23.01.2019 -4,00 EUR Poplatok
23.01.2019 0,01 EUR Bezhotovostný príjem Bóry Denis
/DO2019-01-22/SP
Bóry Denis