Číslo účtu: SK2583300000002001370088
Majiteľ účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky
Názov účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky

Stav k: 27.12.2020 Stav k: 27.01.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
55,00 EUR 55,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 55,00 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.