Číslo účtu: SK2583300000002001370088
Majiteľ účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky
Názov účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky

Stav k: 23.09.2018 Stav k: 23.10.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 340,01 EUR 9 057,21 EUR 0,00 EUR -1 282,80 EUR -1 282,80 EUR 9 057,21 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.09.2018 -592,38 EUR Bezhotovostná platba 0298 27092018 Krempaský-vyúčtovanie DOD Svidník 2018
25.09.2018 -690,42 EUR Bezhotovostná platba 0298 25092018 Mačák - vyúčtovanie zletu MPK - Nemešany