Číslo účtu: SK2583300000002001370088
Majiteľ účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky
Názov účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky

Stav k: 19.11.2018 Stav k: 19.12.2018 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
4 793,44 EUR 10,00 EUR 0,00 EUR -4 783,44 EUR -4 783,44 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
06.12.2018 -2 683,44 EUR Bezhotovostná platba 0308 102018 Zatváranie neba - Straník
30.11.2018 -2 100,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0032018 Vyskúšaj si rogalo - ZK 2018