Číslo účtu: SK2583300000002001370088
Majiteľ účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky
Názov účtu: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky

Stav k: 25.09.2020 Stav k: 25.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 10,00 EUR 8 689,00 EUR -8 689,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
23.10.2020 -171,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-úhrada cestovných výdajov RL-čiastočná
MSR v PG-úhrada cestovných výdajov RL-čiastočná
23.10.2020 -675,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-reklamné tričká pre účastníkov
MSR v PG-reklamné tričká pre účastníkov
23.10.2020 -450,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-reklamné predmety
MSR v PG-reklamné predmety
23.10.2020 -400,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-prenájom vozidla VW Caravelle
MSR v PG-prenájom vozidla VW Caravelle
23.10.2020 -3 700,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-preprava účastníkov
MSR v PG-preprava účastníkov
23.10.2020 -480,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-prenájom vozidla Peugeot
MSR v PG-prenájom vozidla Peugeot
23.10.2020 -1 117,50 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-bagety pre účastníkov
MSR v PG-bagety pre účastníkov
23.10.2020 -375,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-trofeje
MSR v PG-trofeje
23.10.2020 -1 320,00 EUR Platba prevodom v rámci banky
MSR v PG-večere pre účastníkov
MSR v PG-večere pre účastníkov
23.10.2020 8 689,00 EUR Bezhotovostný príjem Ministerstvo školstv
/DO2020-10-23/SP
0000 1011 Ministerstvo školstv